Właściwy klimat

w Twoim otoczeniuOferta

MDV

Centrala Wentylacyjna HRV-2000 MDV

Rekuperator-centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Wydajność powietrza (m3/h): 2000,00
Spręż dyspozycyjny (Pa): 170,00

Centrala Wentylacyjna HRV-1500 MDV

Rekuperator-centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Wydajność powietrza (m3/h): 1500,00
Spręż dyspozycyjny (Pa): 160,00

Centrala Wentylacyjna HRV-1000 MDV

Rekuperator-centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Wydajność powietrza (m3/h): 1000,00
Spręż dyspozycyjny (Pa): 100,00

Centrala Wentylacyjna HRV-500 MDV

Rekuperator-centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Wydajność powietrza (m3/h): 500,00
Spręż dyspozycyjny (Pa): 80,00