Poczuj orzeźwienie

w Twoim otoczeniu

jesteś tutaj: Biernat - Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja / Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Urządzenia chłodniczeOd 2015 r. oferujemy specjalistyczne usługi w dziedzinie „Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW”.

Wszystkie czynności związane z wykonaniem kontroli systemu klimatyzacji zostały określone we wzorach protokołów z tego typu kontroli (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 r.).

Specjalista może podzielić badanie na:

  1. Inwentaryzację instalacji klimatyzacji wyposażonych w urządzenia chłodnicze  o mocy powyżej 12 kW obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, proces obróbki powietrza, elementy składowe układów, urządzenia, system sterowania, parametry pracy itp.
  2. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, rurociągów, pomp, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych i układów automatycznej regulacji itp.
  3. Przeprowadzenie pomiarów istotnych wielkości fizycznych (ciśnienie, temperatura, prąd elektryczny).
  4. Opracowanie końcowego protokołu zgodnie ze wzorami z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Zaświadczenie - ocena efektywności energetycznej urzadzen chlodniczych o mocy chlodniczej nominalnej większej niż 12kW„Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków” reguluje zakres kontroli systemu klimatyzacji . Według niej powinien on obejmować:

• ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej powyżej 12 kW,

• ocenę sprawności tych systemów i dostosowaniem ich do potrzeb użytkowych budynku.

Ponadto ustawodawca bardzo dokładnie określa zakres czynności, które należy wykonać podczas przeprowadzania kontroli, a wykonawca jest zobligowany do ścisłego przestrzegania zakresu czynności kontrolnych określonych w „Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków”. Powyższe zasady są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 r. (weszło w życie 9.03.2015 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 (weszło w życie 9.03.2015 r.).

kontrola systemu klimatyzacji„Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków” z dniem 9.03.2015 r. stała się podstawowym dokumentem określającym sposób przeprowadzenia kontroli systemów klimatyzacji, która jest związana z opracowywaniem ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i dotyczy wszystkich systemów klimatyzacji. Ze względu na swoją funkcję można wśród nich wyróżnić dwie podstawowe grupy:

• klimatyzacja komfortu, która używana jest m.in. w biurach, sklepach, hotelach, szpitalach, domach mieszkalnych i halach widowiskowo-sportowych,

• klimatyzacja technologiczna stosowana m.in. w obiektach przemysłowych, magazynach, chłodniach i serwerowniach.

 

Chłodziarki przemysłowe3
Chłodziarki przemysłowe_2
Chłodziarki przemysłowe4
Regał Chłodniczy Martini